Misyonumuz

Batışehir koleji olarak bilgi çağının gerektirdiği birikim , beceri , değer ve teknolojinin etkin kullanımı sağlanarak yurdumuz ve dünyamızın aydın kadrolarına evrensel ölçüde kaliteli bireyler yetiştirerek; ulusal ve uluslar arası alanda temel eğitim kurumlarına örnek ve önder olan geleceğin zeki fertlerini yetiştirmektir. Bu yüzden Batışehir koleji merkezinde insan olan eğitim modelini birinci sıraya koymuştur. Fiziksel olanaklara yakalanan kaliteyi, bireysel ilgi ile öğrenci üzerinde pekiştirmeyi ilke edinmiştir.

Canlı Yardım